Задето той Ме възлюби, ще го избавя

Псалом 90

Хвалебна песен Давидова

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия,

2. и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам!

3. Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза, 

4. с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина. 

5. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, 

6. от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. 

7. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи: 

8. само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. 

9. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище; 

10. зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище; 

11. защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища: 

12. ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си; 

13. аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. 

14. "Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми. 

15. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя, 

16. ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение."

Неделя на Блудния син

„…тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери.“ (Лук. 15:32)

Неделя на Блудния син

В притчата за Блудния син се разкрива силата на покаянието и безкрайната Божия любов към каещия се грешник. Тая притча е истински бисер сред останалите евангелски притчи. Наречена е „Евангелие в Евангелието“.

Прочети още: Неделя на Блудния син

Неделя на Митаря и Фарисея

Неделята на Митаря и Фарисея е първата от три недели, които ни подготвят за Великия пост. Те са положени от светите Отци като подготвителни уроци за подбуждане към духовното усилие на поста и за отстраняване на нашите порочни навици.

Прочети още: Неделя на Митаря и Фарисея

Неделя Седма след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор

"...защото словата, що си Ми дал, предадох им ги, и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил." (Иоан 17:8)

Неделя Седма след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор

В този ден – неделя Седма след Пасха – честваме паметта на триста и осемнадесетте свети Отци, събрали се в гр. Никея по времето на цар Константин против богохулния александрийски презвитер Арий, който твърдял, че Христос не е Бог, нито равен на Отца, а е обикновен човек.

Прочети още:  Неделя Седма след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор