Благославяй, душо моя, Господа!

Псалом 103

Псалом Давидов за сътворението на света

 

Благославяй, душо моя, Господа! Господи, Боже мой, Ти си дивно велик; със слава и величие си облечен;

2. Ти се обличаш със светлина като с дреха, простираш небесата като шатра;

3. Ти градиш над водите Твоите горни чертози, правиш облаците Своя колесница, шествуваш върху ветрени криле.

4. Ти правиш ветровете Свои Ангели, огнените пламъци  Свои служители.

5. Ти си поставил земята на твърди основи: тя няма да се поклати навеки.

6. Покрил си я с бездна като с дреха; води стоят на планините.

7. От Твоята заплаха те бягат, от гласа на Твоя гръм бърже отминават;

8. възлизат по планини, слизат в долини, на място, което си им определил.

9. Ти си турил предел, който няма да преминат, и няма да се върнат да покрият земята.

10. Ти прати извори в долините: между планини текат (води),

11. поят всички полски зверове; дивите осли утоляват жаждата си.

12. При тях обитават птици небесни, изсред клоните издават глас.

13. Ти поиш планините от Своите височини, с плодовете на Твоите дела се насища земята.

14. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да произведеш из земята храна

15. и вино, което весели сърцето на човека, и дървено масло, от което блещи лицето му, и хляб, който укрепява сърцето на човека.

16. Насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които Той насади;

17. по тях птици си правят гнезда; елите са жилище на щъркелите,

18. високите планини – на сърните; каменните скали – убежище на зайците.

19. Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник.

20. Ти простираш тъмата, и става нощ: през нея ходят всички горски зверове;

21. лъвовете рикат за плячка и искат от Бога храна за себе си.

22. Изгрява слънцето (и) те се събират и лягат в своите леговища;

23. човек отива по делата си и по своя работа до вечерта.

24. Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения.

25. А това велико и пространно море! там има безброй влечуги, малки и големи животни;

26. там плават кораби, там е оня левиатан, който си създал да играе в него.

27. Всички те от Тебе чакат, да им дадеш храната овреме.

28. Даваш им – приемат, отваряш ръката Си  насищат се с благо;

29. скриваш лицето Си  объркват се, отнимаш духа им – умират и в пръстта си се връщат;

30. пратиш духа Си  създават се, и Ти подновяваш лицето на земята.

31. Да бъде Господу слава навеки; да се весели Господ за делата Си!

32. Погледне към земята, и тя се тресе; допре се до планините, и те димят.

33. Ще пея Господу през всичкия си живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам.

34. Нека Му бъде благоприятна моята песен; ще се веселя в Господа.

35. Да изчезнат грешниците от земята, и да няма вече беззаконници. Благославяй, душо моя, Господа! Алилуия!

Неделя Седма след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор

"...защото словата, що си Ми дал, предадох им ги, и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил." (Иоан 17:8)

Неделя Седма след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор

В този ден – неделя Седма след Пасха – честваме паметта на триста и осемнадесетте свети Отци, събрали се в гр. Никея по времето на цар Константин против богохулния александрийски презвитер Арий, който твърдял, че Христос не е Бог, нито равен на Отца, а е обикновен човек.

Прочети още:  Неделя Седма след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор

Възпомeнание за чудото на св. архистратиг Михаил в Хони

Във фригийския град Колоса, близо до гр. Иерапол, над извор с чудотворна вода се намирал храм, посветен на свети архистратиг Михаил.

От водите на този извор болните получавали изобилно изцеления повече, отколкото в Силоамската къпалня.

Когато цялата веселена била помрачена от езическото многобожие и човеците се покланяли на тварите, а не на Твореца, езичниците в Иерапол почитали грамадната и страшна Ехидна (огромна отровна змия, достигаща до 3,5 м).

Нечестивите построили храм, там където живеела ехидната и й принасяли много и различни жертви.

Прочети още: Възпомeнание за чудото на св. архистратиг Михаил в Хони

Св. славни и прехвални апостоли Петър и Павел (29 юни)

Аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят.

(Maт. 16:18)

Светата църква чества едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел, които тя нарича първовърховни първопрестолници и вселенски учители. Те много се потрудили за разпространение на словото Божие, претърпели много страдания и гонения и са ни завещали в своите послания основните правила на християнската вяра и живот.

Прочети още: Св. славни и прехвални апостоли Петър и Павел (29 юни)

Неделя шеста след Пасха - на Слепия

„Докле съм в света, светлина съм на света“ (Иоан 9:1-38)

Светлината е условие за живот и създаване. Светлината е радост, щастие, живот. Такава е физическата светлина; такава е и духовната светлина. Чудна е духовната светлина! Тя не е само условие за живот, но самата е живот.

Прочети още: Неделя шеста след Пасха - на Слепия