Многотърпеливият Иов и истините за страданието

Свещеното Писание разказва за човек на име Иов, който живял в стародавни времена в източната земя Уц (Арабия).

Иов бил непорочен, справедлив, богобоязлив и отбягвал злото.

Освен тези духовни блага, той имал голям имот, седем сина и три дъщери, много слуги и славата му се носела между всички хора на Изтока.

За всичко това Иов не пропускал да благодари на Бога и да го моли за прошка, в случай че той или неговите синове и дъщери са съгрешили спрямо него с делата или мислите си.

Ненадейно Иов бил сполетян от множество беди – една от друга по-тежки. В един ден нашественици заграбили целия му имот; огън изгорил животните му; слугите му измрели от огън и меч; вятър съборил къщата върху синовете и дъщерите му, които загинали на място.

Прочети още: Многотърпеливият Иов и истините за страданието

Задето той Ме възлюби, ще го избавя

Псалом 90

Хвалебна песен Давидова

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия,

2. и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам!

3. Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза, 

4. с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина. 

5. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, 

6. от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. 

7. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи: 

8. само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. 

9. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище; 

10. зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище; 

11. защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища: 

12. ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си; 

13. аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. 

14. "Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми. 

15. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя, 

16. ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение."

Неделя на Блудния син

„…тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери.“ (Лук. 15:32)

Неделя на Блудния син

В притчата за Блудния син се разкрива силата на покаянието и безкрайната Божия любов към каещия се грешник. Тая притча е истински бисер сред останалите евангелски притчи. Наречена е „Евангелие в Евангелието“.

Прочети още: Неделя на Блудния син

Неделя на Митаря и Фарисея

Неделята на Митаря и Фарисея е първата от три недели, които ни подготвят за Великия пост. Те са положени от светите Отци като подготвителни уроци за подбуждане към духовното усилие на поста и за отстраняване на нашите порочни навици.

Прочети още: Неделя на Митаря и Фарисея