Велики четвъртък

В светия Велики четвъртък е установено от светите Отци да спомним четири неща:

- Свещеното умиване (на нозете),

- Тайната вечеря (т. е. установяването на тайнството св. Евхаристия),

- Предаването на Господа и

- Неговия несправедлив съд.

Тъй като еврейската Пасха се извършва в петък, деня, в който е трябвало да бъде заклана и Нашата нова Пасха – Христос (1 Кор. 5:7), се наложило Христос да предвари Своето заколение и затова отпразнувал Пасха заедно с учениците Си един ден по-рано.

Иисус Христос извършил Пасха в дома на един иерусалимски жител (счита се, че това е бил Заведей, бащата на апостолите Яков и Иоан). Преди самата вечеря, за да даде пример на смирение, Господ Иисус снел връхната Си дреха, препасал кърпа и умил нозете на учениците Си. По време на вечерята Той поучавал Своите ученици да се обичат един друг и да не се стремят към големство. В същата вечер станало и вероломното предателство от Юда и учредяване св. тайнство Евхаристия. Господ взел хляб, благословил го и подавайки на учениците Си казал:

„Вземете, яжте – това е Моето тяло“ (Мат. 26:26)

След това взел чашата, благодарил и я подал на учениците с думите:

„Пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове.“ (Мат. 26:27-28)

и добавил: „Това правете за Мой спомен“ (Лук. 22:19).

След това всички изпели хвалебна песен и се отправили към Елеонската планина, където Спасителят по обичай често прекарвал нощем в молитва. Тази нощ Той отправил гореща молитва към Своя небесен Отец, казвайки:

„Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти." (Мат. 26:29).

Капки кървава пот падали на земята от божественото чело на Христос. Малко по-късно се задало множество войници и слуги на първосвещеника, за да заловят Господа, въоръжени с ножове и колове. С предателска целувка Юда им показал Христа. Хванали и вързали Иисуса и Го отвели най-напред при първосвещеника Ана, а след това при първосвещеник Каифа. Тази нощ бил извършен над Христос неправеден съд от еврейския Синедрион.

Сутринта завели Господа в Преторията, където Той бил изправен на съд пред римския прокуратор Понтий Пилат.

По неизказаното Твое милосърдие, Христе Боже, помилуй нас!

Амин.

Из „Синаксар“

Подготвил свещеник Георги Атанасов