Велика събота

В светата Велика събота празнуваме погребението на божественото и живоносно Тяло на Господа и Бога и Спасител наш Иисус Христос, Неговата съботна почивка (Евр. 4:4-5) и слизането Му в ада, чрез което нашият род бе отново повикан от тление към нетление и вечен живот.

Изтеклата седмица се нарича „Велика“, заради великото дело на човешкото изкупление, което се извършва в течение на нейните дни. Днешната събота се нарича „Велика“, защото днес се извършиха велики и изрядни дела на нашия Спасител и Господ. Както някога при сътворението на света Бог, след като създаде всички твари, в шестия ден почина от всички Свои дела, като освети тоя ден и го нарече „събота“ (което значи „почивка“), така и сега Той отново пресъздава света и човека, обновявайки го чрез Своя живоносен кръст и смърт и след всичко това си почина днес от тия Свои дела, като заспа живодателен и спасителен за нас сън.

"Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом" (1Петр. 4:6)

Пребивавайки с Тялото Си в гроба, с Духа Си Той слезе в ада, за да проповядва на тамошните души, които чакаха избавлението. В същото време, като Бог, Той беше и с разбойника в рая, а също и неописано беше заедно на престола със Своя небесен Отец и Свети Дух. Тялото на Господа на кръста наистина претърпя тление поради временното му разлъчване от душата, но не и съвършено разпадане и разрушаване на телесните съставки, защото бе живоносно Тяло на въплътения Син Божи.

Помазан със смирна и алой и повит в чиста плащаница, Христос бил положен в гроба, след което на вратата гробни бил привален камък. От страх, да не би учениците на Иисус да дойдат и откраднат тялото Му, първосвещениците и фарисеите отишли при гроба, запечатали го и поставили стража (Мат. 27:62-66).

Спомняйки погребението на Иисус Господ, днес светата Църква заедно с Божията Майка, жените-мироносици, Йосиф и Никодим Го оплаква с погребални песни, в които обаче се долавя надеждата, предвкусването на радостта на възкресението.

По Твоето неизказано милосърдие, Господи Иисусе Христе Боже наш, Който след претърпените мъки и кръстна смърт си благоволил да бъдеш положен в гроб, помилуй ни и ни удостой да се поклоним на славното Ти възкресение! Амин!

Из „Синаксар“

Подготвил свещеник Георги Атанасов