Неделя шеста след Пасха - на Слепия

„Докле съм в света, светлина съм на света“ (Иоан 9:1-38)

Светлината е условие за живот и създаване. Светлината е радост, щастие, живот. Такава е физическата светлина; такава е и духовната светлина. Чудна е духовната светлина! Тя не е само условие за живот, но самата е живот.

Христос е пътят, истината и животът (Иоан 14:6).

Но Той е и светлина за духа, който дири истината и светлината за всичко живо, което се стреми към живот.

Като минавал веднъж край храма, Иисус съзрял един човек сляп по рождение.Когато апостолите Го попитали,по чия вина се е родил сляп, Спасителят не им отговорил, а излекувал слепородения, като го изпратил да се умие в къпалнятя Силоам. След като се умил, слепецът наистина прогледнал и започнал да слави Бога и да Му благодари. Христос и по този начин доказал, че е светлина на света.

По-нататък в св. Евангелие се разкрива как книжниците и фарисеите се отнесли към прогледналия слепец и към Христа. Те не се радвали заедно с прогледналия, не въздали заедно с него слава на Бога, не искали да признаят Иисуса за Месия. Напротив, те искали да Го осъдят за това, че е извършил чудото в съботен ден. (В съботен ден било забранено да се върши каквато и да е работа.) С това те показали своята духовна слепота. Като уж спазвайки старозаветния закон, те отхвърлили истинската светлина и вместо да се зарадват на чудото със слепия, го обвинили, че цял е в грях, а Този, Който го е изцерил, че е нарушил закона.

Духовните слепци и във времето на Христа и в днешно време са по-многобройни от телесно слепите. Духовно слепи са ония, които не признават Христа, че е светлина на света. Далеч от Христа, отчуждили се от неговата света Църква, а някои дори ожесточени против нея, като едновремешните фарисеи мислят, че виждат по-добре от другите , изтъкват себе си за водачи на обществото, защото не съзнават своята слепота. И като древните фарисеи питат Христа: „Нима и ние сме слепи?“ (Иоан 9:40) Спасителят и на тях ще отговори: „Да бихте били слепи, не щяхте да имате грях; но сега казвате, че виждате, затова грехът ви остава.“ (Иоан 9:41) А на истинските християни Той казва: „ Вие сте светлината на света. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят, добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.“ (Мат. 5:14 и 16).

Светлината на света си остава за всички времена и за всички човеци само Христос. Тази божествена светлина проповядва, и изповядва в най-чист вид нашата св. Православна Църква. Нека се постараем да вършим само добри дела и да станем и ние светлина на света, та по такъв начин да станем съучастници на Христовото спасително дело. Амин.

Свещеник Георги Атанасов