Възпомeнание за чудото на св. архистратиг Михаил в Хони

Във фригийския град Колоса, близо до гр. Иерапол, над извор с чудотворна вода се намирал храм, посветен на свети архистратиг Михаил.

От водите на този извор болните получавали изобилно изцеления повече, отколкото в Силоамската къпалня.

Когато цялата веселена била помрачена от езическото многобожие и човеците се покланяли на тварите, а не на Твореца, езичниците в Иерапол почитали грамадната и страшна Ехидна (огромна отровна змия, достигаща до 3,5 м).

Нечестивите построили храм, там където живеела ехидната и й принасяли много и различни жертви.

 

 

За да просвети света със светлината на своето познание и да настави на истинския път заблудените, Единният истински Бог изпратил по цялата земя Своите свети ученици и апостоли, за да проповядват Евангелието на всички хора.

След разрушаването на идола на Артемида в Ефес, чрез което целият град бил обърнат в светата вяра, св. Йоан Богослов отишъл от Ефес в Иерапол, за да помогне на своя сътрудник св. ап. Филип. В това време там се намирали св.ап. Вартоломей и сестрата на Филип – Мариам. Заедно с тях св.Йоан Богослов се потрудил в делото за спасението на човеците. Чрез своите молитви, те убили ехидната, а тези, които и се покланяли обърнали към Единния истинен Бог. Като застанали на едно място, наричано „Херотоп”, те започнали да пророчестват, че на него ще възсияе Божията благодат, че това място ще бъде посещавано от Воеводата на небесните сили – св. архистратиг Михаил и че тук ще се извършват чудеса. Всичко това скоро се сбъднало и на това място се появила чудотворна вода.

Така изпълнили писанието:

„води ще бликнат в пустинята , и потоци – в степите. И пустошта ще се превърне в езеро, и жадната земя – във водни извори; в жилището на чакалите, дето те почиват, ще стане място за тръст и рогоз. И там ще бъде друм , и пътят по него ще се нарече свет път /Ис.35:6 -8/.

По това време в Лаодикия живял един елин, чиято единствена дъщеря била няма по рождение и той употребил много средства за нейното изцеление, но напразно. Една нощ му се явил на сън ангел Божий, сияещ като слънце и му посочил извора до Иерапол, като му заръчал да заведе там дъщеря си. Като се събудил, елинът начаса взел дъщеря си и отишли до извора, където заварили много хора, които черпили от водата, кръщавали се в нея и получавали изцеление от своите болести. На въпроса му кого призовават при умиването си с тази вода, хората му отговаряли:

- Ние призоваваме името на Отца и Сина и Светия Дух; призоваваме на помощ и светия архистратиг Михаил.

Тогава човекът повдигнал очите си към небето и призовал: „Отче и Сине и Дух Светий, Който си Бог на християните, помилуй ни! Свети Михаиле, Божи служителю, помогни и изцели моята дъщеря!”, след което излял вода от извора в устата на дъщеря си. Начаса свързаният от немотата език се развързал, за да славослови Бога и тя ясно произнесла: "Боже, християнски, помилуй ме! Свети Михаиле, помогни ми!". Зарадваният баща незабавно се кръстил в едно с нея и с всички домашни, които били с него. В знак на благодарност построил над чудотворния извор прекрасна църква, посветена на името на свети архистратиг Михаил.

В 90 година от построяването на храма, тук дошло едно 10 годишно момче на име Архип. От малък бил възпитан в благочестие, от младини до самата си старост той пребъдвал в пост и въздържание, с цялата си душа приобщавайки се към Бога и уподобявайки се в своето житие на безплътните. И не само за своето спасение се грижил светият, но и за спасението на другите, тъй като обърнал към Христа и кръстил много неверници. Нечестивите елини като виждали всичко това завиждали на блажения Архип и като не можели да търпят преславните чудеса подавани чрез светия извор, възненавидели живеещия там праведен мъж. Нееднократно те се опитвали с пръст да засипят с пръст извора и да убият св.Архип, но Господ, Който се грижи за участта на праведниците не ги предава в ръцете на грешницит , запазил Своя раб от убийците.

При последния си опит нечестивците се опитали да отклонят водите на две минаващи наблизо реки и да ги насочат към храма, където блажения Архип не спирал да се моли на Бога и на свети архистратиг Михаил. Архангелът му се явил и му казал: 

- Не бой се, стани! Приближи се тук до мен и ще видиш как ще се яви силата Божия в тези води!

Св.Архип видял огнен стълб, който се издига от земята до небето, а когато водата била вече съвсем близо, архистратигът вдигнал дясната си ръка и като изобразил кръстния знак над повърхността на водата, казал: „Спри там!”. И веднага водите се върнали назад. Така се изпълнили пророческите слова:

„Видяха те, Боже, водите... и се уплашиха” /Пс.76:17/.

Св.архангел Михаил произнесъл следните думи:

- Да бъде унищожена тук всяка противна сила и да получават избавление от всяко зло всички, които идват тук с вяра!

След като запазил своя храм и преподобния Архип от водите, св. архистратиг Михаил възлязъл на небето, а блаженият благодарял на Бога за това предлавно чудо и прославял великия закрилник – архистратиг Михаил заради неговото непобедимо застъпничество.От това време било поставено да се празнува този ден, в който ангелът извършил чудото. Преподобният Архип преживял много години на това място, усърдно служейки на Бога и починал в мир в седемдесетата година от рождението си.

За всичко това да прославим Отца и Сина и Светия Дух и да възвеличим во веки светия архистратиг Михаил!

Архистратиже Божий служителю на Божествената слава, началниче на ангелите и наставниче на хората, проси полезното за нас и велика милост, като архистратиг на бъзплътните.

Кондак на празника

Из Жития на светиите
Подготвил: свещеник Георги Атанасов