Тодоровден

В събота на Първата великопостна седмица празнуваме чудото с коливото, свързано с името и паметта на свети великомъченик Теодор Тирон.

Произходът на този празник е следният.

След Констанция, син на Константин Велики, на византийския императорски престол възлязъл Юлиян. Той отстъпил от християнската вяра и се обърнал към старото езичество. Императорът устройвал тържествени езически жертвоприношения. Отначало, боейки се от народа, който в мнозинството си бил вече християнски, той не смеел открито да предприеме гонения срещу християните, но по различни начини се стараел да ги уязви. Като знаел, че първата великопостна седмица християните пазят строг пост, за да ги подиграе, оскверни и вкара в съблазън, заповядал на цариградския управител да бъдат поръсени с кръв от езически жертвени животни всички храни на пазара.

Прочети още: Тодоровден

Сиропустна неделя (Великото всеопрощение)На прага сме на Великия пост – св. Четиридесятница. Ние сме пред вратата, на която блестят огнени думи – обичай и прощавай. Който иска да влезе с християнско достойнство през тази врата трябва да прости всички грешки, обиди и оскърбление на своя брат, на своя ближен. Да простим, братя в името на Христа! Да застанем мислено под Христовия кръст, да чуем последния шепот на Неговите устни. С трънен венец на главата, със страшни рани от гвоздеите, оплют, гаврен, Христос изрича думи, последни думи, по-силни от всяко оръжие в света думи, с които победи света, надрасна вековете:

„Господи, прости им, защото те не знаят какво правят”.

Прочети още: Сиропустна неделя (Великото всеопрощение)

Задушница пред Великия пост

Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда

(ап.1 Сол.4:13-17)

За християнина вярата в Господ Иисуса Христа дава увереност за съществуването на вечен живот след смъртта. „Целта на човека не е на земята, а в другия живот. Ако тя бе на земята, ние не бихме умирали, а след като умираме, то значи, че истинският живот не е на земята. Земният живот е само подготовка за другия”, казва св. Теофан Затворник.

Прочети още за Задушница пред Великия пост

Свети Власий (11 февруари)

Паметта на свети свещеномъченик Власий се чества на 11 февруари.

Той бил жестоко преследван за Христа при Диоклетиан. В това време много християни били жестоко измъчвани, а мнозина избягали надалече в горите и по пустини, където изчаквали прекратяване на бедствието.

Свети Власий заминал в планината Аргеос, където се поселил в една пещера. Дните му преминавали в молитва, труд и строго въздържание. По това време той общувал единствено с животните, като по чуден начин лекувал техните рани и болести. Затова свети Власий днес се почита като покровител на животните. В тази пещера той се криел не само по време на Диоклетиановото гонение, но и в началото на Ликиниевото.

Прочети още: Свети Власий (11 февруари)

Свети Свещеномъченик Харалампий (10 февруари)

На 10 февруари светата Православна църква чества паметта на св. свещеномъченик Харалампий, епископ в Магнезия (Мала Азия), смел проповедник на вярата. Изправен на съд, той напразно бил увещаван да се поклони на идолите. Предаден на мъчения, стъргали тялото му с железни куки, но раните му по чудесен начин заздравявали. Мнозина езичници, като гледали твърдостта на вярата му и чудесното оздравяване, повярвали и били предадени на смърт.

Прочети още: Свети Свещеномъченик Харалампий (10 февруари)