Неделя Седма след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор

"...защото словата, що си Ми дал, предадох им ги, и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил." (Иоан 17:8)

Неделя Седма след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор

В този ден – неделя Седма след Пасха – честваме паметта на триста и осемнадесетте свети Отци, събрали се в гр. Никея по времето на цар Константин против богохулния александрийски презвитер Арий, който твърдял, че Христос не е Бог, нито равен на Отца, а е обикновен човек.

Прочети още:  Неделя Седма след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор

Възпомeнание за чудото на св. архистратиг Михаил в Хони

Във фригийския град Колоса, близо до гр. Иерапол, над извор с чудотворна вода се намирал храм, посветен на свети архистратиг Михаил.

От водите на този извор болните получавали изобилно изцеления повече, отколкото в Силоамската къпалня.

Когато цялата веселена била помрачена от езическото многобожие и човеците се покланяли на тварите, а не на Твореца, езичниците в Иерапол почитали грамадната и страшна Ехидна (огромна отровна змия, достигаща до 3,5 м).

Нечестивите построили храм, там където живеела ехидната и й принасяли много и различни жертви.

Прочети още: Възпомeнание за чудото на св. архистратиг Михаил в Хони

Св. славни и прехвални апостоли Петър и Павел (29 юни)

Аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят.

(Maт. 16:18)

Светата църква чества едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел, които тя нарича първовърховни първопрестолници и вселенски учители. Те много се потрудили за разпространение на словото Божие, претърпели много страдания и гонения и са ни завещали в своите послания основните правила на християнската вяра и живот.

Прочети още: Св. славни и прехвални апостоли Петър и Павел (29 юни)

Неделя шеста след Пасха - на Слепия

„Докле съм в света, светлина съм на света“ (Иоан 9:1-38)

Светлината е условие за живот и създаване. Светлината е радост, щастие, живот. Такава е физическата светлина; такава е и духовната светлина. Чудна е духовната светлина! Тя не е само условие за живот, но самата е живот.

Прочети още: Неделя шеста след Пасха - на Слепия

Неделя пета след Пасха - на Самарянката

Нашият Спасител непрестанно пътувал и поучавал – по градове и села, в Йерусалимския храм, в синагогите, по друмищата, на полето и в частни къщи. Той проповядвал не само пред множество насъбрал се народ, но често беседвал и с отделени хора. Такава е  Неговата беседа с жената Самарянка, описана в литургийното св.Евангелие от Йоан (4:5-42). Тази беседа се чете в петата неделя след Пасха – на Самарянката.

Прочети още: Неделя пета след Пасха - на Самарянката