Просветна дейност

Православният енорийски просветен център при храм "Св. ВМЧК Георги Победоносец" - гр. Смолян има за цел да превърне храма и неговата дейност в духовно средище за православните християни от енорията и извън нея.

В продължение на 20 години просветния център развива широка по своите мащаби дейност, чрез създаване на институции (неделно училище и музикална школа към храма), издаване на печатни издания (Църковен лист), публикации на православна тематика в местни печатни медии, поддържане на официален православен уеб-сайт на храма и виртуална православна общност в социалните мрежи.

Дейността на просветния център се възприема с интерес не само на местно, но и на национално ниво.

През 2013 г. неделното училище към храма беше удостоено с престижната награда на Академия за гражданско общество в рамките на Национална конференция с конкурси на тема "Зависимости".

В началото на 2014 г. нашата православна страница в социалната мрежа Facebook наброява над 11 000 души от страната и чужбина, които с интерес следят и взаимодействат с публикациите на страницата.

През 2014 г. просветния център започна работа по официалния уеб-сайт на храма.

През м. ноември 2014 беше издадена от името на храма книгата "Изповед на мирянин", посветена на тайнството покаяние. Материалът е изготвен в помощ на миряните, на които се готвят за приемане на св. Причастие.