Велики вторник

На Велики вторник спомняме притчата за Десетте девици. Тя е свързана с древния обичай младоженците да бъдат посрещани от девойки, носещи запалени лампади. Иисус Христос е представен в притчата като жених на Църквата и според неговите пророчески думи е дошло време, когато Женихът трябвало да се отнеме от сватбарите (Мат. 9:15), т. е. когато Христос трябвало да бъде хванат и предаден на мъчение. Това са дните от Страстната седмица. Затова богослужението през първите 3 дни от Страстната седмица се нарича „Последование на Жениха“.

Основна мисъл на притчата е духовното бодърствуване, което се определя от неизвестността на Второто Христово пришествие и на собствената наша смърт и необходимостта да бъдем винаги готови за посрещането на Господа и за смъртния час.

Евангелие от Матей, Глава 25:1-13

1. Тогава царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца;

2. пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни.

3. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло;

4. а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си;

5. и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха.

6. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете.

7. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си;

8. а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.

9. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете.

10. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.

11. После дохождат и другите девици и викат: господине, господине, отвори ни!

12. А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам.

13. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий.

Притчата за десетте девици разкрива и значението на милосърдието за влизане в Небесното царство (Мат. 22:2). Девствената чистота, която притежавали и неразумните девици не е достатъчна за нашето спасение. За него е нужна преди всичко дейна и състрадателна любов (Мат. 25:34-36). Точно това е липсвало на петте девици, на които не достигал елей в светилниците. Думата елей на гръцки означава не само масло, но и милсърдие. На тях не достигала и духовна бодрост – една от най-важните добродетели.

Поуката от притчата е да бъдем винаги готови да посрещнем Небесния Жених Господ Иисус Христос при второто Му славно пришествие, защото не знаем кога то ще стане. Особено е необходимо духовно да бодърствуваме в тия дни на Господните страдания. Онзи, който не полага грижи да поддържа в изправност своята духовна лампада с достатъчен запас от елей, т. е. онзи, който не проявява милост към своите страдащи братя, той няма да влезе в Небесното царство.

Младоженецо Христе, събери ни с мъдрите девици, причисли ни към Твоето избрано стадо и ни помилуй! Амин.

По „Синаксар“

Подготвил свещеник Георги Атанасов