Велики петък

В светия и Велики петък спомняме светите и спасителни страдания на Господа нашего Иисуса Христа, които Той драговолно прие заради нас: заплювания,удари, плесници, огорчения, хули, присмех, лъжлива багреница,тръст, гъба, оцет, гвоздеи, копие, накрая кръст и смърт. Всичко това се случи в петък.

След предателството от Юда, който продаде Спасителя за 30 сребърника и неправедния съд, извършен над Христос, Понтий Пилат по настойчивото искане на тълпата юдеи,която крещяла: „Разпни, разпни Го!“, предал Иисуса на разпятие. Наложили върху раменете Му тежък кръст и Го повели към хълма Голгота, намиращ се над Иерусалим, където бил разпнат между двама злодейци. Така се изпълнило пророчеството на Исаия:

„И към злодейци бе причислен“ (Ис. 53:12).

Войниците разделили помежду си дрехите Му, а за връхната Му дреха хвърлили жребий. Така се изпълнило и друго пророчество, казано за Него. Войниците не спирали да Го ругаят, първосвещениците и книжниците също Му се присмивали.

Eдиният от разбойниците, разпнати с Него Го хулил и казвал: „Ако си Ти Христос, спаси Себе Си и нас“, но другия го смъмрил: „Та и от Бога ли не се боиш ти, който и сам си осъден на същото? Ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслужeното според делата си; но Тоя нищо лошо не е сторил“. А към Иисус се обърнал с думите: „Спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в царството Си!“. Господ му отговорил: „Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая!“ (Лука 23:39-43). И бездушната природа не останала безучастна към това, което се случвало на Голгота. От шестия до деветия час настанал мрак, а римският стотник Лонгин, който бил на стража при Христовия кръст, видял всичко това, прославил Бога и казал:

„наистина Божий Син е бил Тоя Човек!“ (Мат. 27:54)

След това Иисус казал: „Жаден съм!“. Войниците натопили гъба в оцет и Му подали да пие, което сбъднало още едно пророчество: „...в жаждата ми с оцет ме напоиха.“(Пс. 68:22). Вкусил оцета, Той рекъл:

„Свърши се! Отче, в Твои ръце предавам духа Си!“.

Тогава храмовата завеса се раздрала на две, земята се потресла, скалите се разпукали, гробовете се разтворили и много тела на починали светии възкръснали и като влезли в светия град, се явили на мнозина. (Мат. 27:51-53)

Разпятието на Господ Иисус станало в шестия ден на седмицата, в който някога Адам протегнал ръка към дървото за познаване на доброто и злото и чрез което дошъл грехът. Сега, в същия ден и час пак на дърво – Христовя кръст – бе заличена нашата греховна присъда и загладена вината на нашите прародители. Първият Адам чрез непослушанието въведе смъртта, а вторият Адам – Христос – чрез послушанието към Своя небесен Отец драговолно прие кръстна смърт, чрез която победи смъртта и ни дарува живот вечен.

Поради Твоето неизказано милосърдие, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас! Амин.

Из „Синаксар“ 

Подготвил: свещ. Георги Атанасов